Skrzyżowania ze znakami

Na takich skrzyżowaniach o pierwszeństwie przejazdu w pierwszym rzędzie decydują znaki drogowe. Droga podporządkowana jest oznakowana przy pomocy znaku  lub .
Droga z pierwszeństwem przejazdu oznaczona jest przy pomocy znaku
Drogi główne poza terenem zabudowanym mogą być też oznakowane przy pomocy znaków:          .

Nawet jeśli jesteś na drodze z pierwszeństwem, to i tak nie zawsze pojedziesz jako pierwszy.
Jeżeli Twój tor jazdy krzyżuje się z innym pojazdem będącym na drodze głównej, to musisz stosować się do zasady pierwszeństwa z prawej strony tak, jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych.  
Zwróć także uwagę na to, czy z drogi podporządkowanej nie wyjeżdżają pojazdy uprzywilejowane, lub czy ktoś nie próbuje wymusić pierwszeństwa przejazdu.

Bardzo często pod znakiem  umieszczana jest tabliczka  lub , wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu. Zasada pierwszeństwa z prawej strony na takim skrzyżowaniu obowiązuje w dalszym ciągu.

A teraz spróbuj swoich sił!

Skrzyżowania równorzędne

Skrzyżowania ze znakami

Skrzyżowania z sygnalizacją

Skrzyżowania typu rondo

Wszystkie typy skrzyżowań

Pojęcia ogólne

Piesi na drodze

Rowerzyści na drodze

Joomla Templates - by Joomlage.com